Tablolar

Bir HTML dosyasında tablo oluşturmak için 3 temel kodu bilmemiz yeterli:

KodAnlamı
<table>Tabloya başlamak.
<tr>Satıra başlamak.
<td>Sütuna başlamak.

HTML Kodu

  <table>
   <tr>
     <td>satır 1, sütun 1</td>
     <td>satır 1, sütun 2</td>
   </tr>
   <tr>
     <td>satır 2, sütun 1</td>
     <td>satır 2, sütun 2</td>
   </tr>
  </table>

HTML Görünümü

satır 1, sütun 1 satır 1, sütun 2
satır 2, sütun 1 satır 2, sütun 2
Burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Birincisi mutlaka satırlardaki sütun sayıları eşit olmalıdır. Eğer iki sütunu birleştireceksek colspan="" ya da iki satırı birleştireceksek rowspan="" özelliğini td kodu içerisinde kullanarak tırnak işareti arasına kaç sütun ya da satır birleştiğini yazmamız gereklidir.

HTML Kodu

  <table border="1">
   <tr>
     <td colspan="2">satır 1, sütun 1 ve 2 birleşti</td>
   </tr>
   <tr>
     <td rowspan="2">satır 2 ve 3 birleşti, sütun 1</td>
     <td>satır 2, sütun 2</td>
   </tr>
   <tr>
     <td>satır 3, sütun 2</td>
   </tr>
  </table>

HTML Görünümü

satır 1, sütun 1 ve 2 birleşti
satır 2 ve 3 birleşti, sütun 1 satır 2, sütun 2
satır 3, sütun 2
Dikkat edilirse rowspan="2" kullandığımız satırdan sonra sadece tek sütun kullandık. Bu da satır 3, sütun 2'yi oluşturdu. Bu sayılarda yapacağınız yanlışlık tabloda görünümde sorunlar çıkaracaktır.

Tablo Özellikleri

ÖzellikAnlamı
border="0"Tablo kenarlığı boyutu.
cellspacing="0"Sütunlar arası kenarlık boşluğu.
cellpadding="0"Satırlar arası kenarlık boşluğu.
width="genislik"Tablo genişliği. Piksel ya da yüzde olarak ifade edilebilir.
class="stil"Tablo stili belirtilebilir (CSS bölümünde açıklanıyor).
TD (Sütun) Özellikleri

ÖzellikAnlamı
align="hiza"Kutu hizası, left, right, center kullanılabilir.
width="genislik"Tablo genişliği. Piksel ya da yüzde olarak ifade edilebilir.
height="yukseklik"Tablo yüksekliği. Piksel ya da yüzde olarak ifade edilebilir.
class="stil"Tablo stili belirtilebilir (CSS bölümünde açıklanıyor).
NOT: Eğer bir sütuna hiçbir şey yazmadan boş bırakırsak sütun görünmeyecektir. Bu sorunu çözmek için &nbsp; kullanarak kutuda boşluk karakterine yer verirseniz kenarlıkların göründüğünü göreceksiniz.