Özellikler

Daha önceden de söylediğimiz gibi, HTML kodları çeşitli özellikleri desteklemekte ve bunları ozellik="deger" tarzı bir kullanımla belirtmekteydik. Şimdi bunu örnekleyelim:

HTML Kodu

<h1 align="center">Ortalanmış Bir Başlık</h1>

HTML Görünümü

H1 Başlık

Align özelliği h1, div, td, p gibi anahtarlarda desteklenen sayfa düzeni özelliğidir. Bu değer left (sola), right (sağa) ve center (ortalanmış) olabilir.

Başka bir örnek, tablo kenarlığını tarayıcıya anlatmak:

<table> - bir tablo başlattığımızı anlattık.
<table border="0"> - bir tablo başlattığımızı, aynı zamanda bu tablonun kenarlığı olmadığını (0) anlattık.

Bir özelliği yazarken tırnak işareti ya da ayıraç kullanacaksak dikkat etmemiz gereken nokta kullanmadığımız karakterle özelliği belirtmek. Örneğin:

HTML Kodu

   <a href="#" title="Murat'ın sayfası için tıklayın..">Benim Bağlantım 1</h1>
   <a href="#" title='"Murat" ın sayfası için tıklayın..'>Benim Bağlantım 2</h1>
Ya da karışıklığa yol açacak karakterden önce taksim işareti kullanabilirsiniz (/). Örneğin 'Murat\'ın'.

Bundan sonraki derslerde nesneleri, kullanabileceğiniz özellikleri ile birlikte tanıyacağız.