Özel Karakterler

Bazı karakterler HTML dilinde çeşitli anlamlara gelebilmektedir. Örneğin (<) karakteri bir HTML kodunun başladığını anlatır ve bunu düz metin kısmında kullanmak kodlamalarda soruna yol açabilir. Böyle durumlarda (&) ya da (#) ile başlayan ve (;) ile biten bazı özel kelimelerden yararlanarak özel karakterleri kullanmalıyız.

Kaynak koduna baktığımızda bunlar &lt; şeklinde görülmektedir. Fakat tarayıcının (<) işaretini oluşturduğunu görürüz.

Gözardı Edilemez Boşluklar

Normalde HTML dilinde boşluk ( ) karakterleri bazı özel durumlar hariç sayılmaz. Yani 10 tane boşluk kullanmış da olsanız bu tarayıcı tarafından boşluk yokmuş gibi algılanır. Bu durumu da özel karakterlerle halledebiliriz. Böyle bir durumda boşluk bırakmak için kullanacağımız metin (&nbsp;)'dir. Aşağıda iki farklı örnekte birinde 10 tane boşluk karakteri, diğerinde 10 tane &nbsp; kullanıldı.

Bu 10'luk standart boşluk.
          Bu 10'luk özel boşluk

HedefTanımKullanım
(Boşluk)Boşluk vermeye yarar.&nbsp;
<Küçüktür işareti.&lt;
>Büyüktür işareti.&gt;
&Ve işareti.&amp;
"Tırnak.&quot;
'Ayıraç.&#39;

Bunun dışında fazla kullanılmamakla birlikte © (&copy;), ® (&reg;) gibi işaretlerinde özel kullanım şekilleri vardır. Bunların tamamı HTML Entities olarak geçer.