HTML Dersleri
HTML'ye Giriş
HTML Dili
Genel Bakış
Elementler
Basit Kodlar
Özellikler
Biçimlendirme
Özel Karakterler
Bağlantılar
Frame Kullanmak
Tablolar
Listeleme
Form Nesneleri
Resim Eklemek
Arkaplan Kullanmak
Renkler

Üst Düzey HTML
CSS (Stil) Dosyaları
META Taglar
Script Kullanmak
Tüm Kodlar
Tüm Fonksiyonlar

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama
Görsel Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

BiçimlendirmeHTML dosyamızdaki metinleri biçimlendirirken (kalınlık, sağa yatık yazma, vurgu vb.) çeşitli kodlardan yararlanırız. Bunların birbirinden farklı en önemlilerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Tüm metin biçimlendirme çeşitleri ise aşağıdaki örnekte verilmiştir.

EtiketAnlamı
<b>Kalın yazmak.
<i>Sağa yatık (italik) yazmak.
<u>Altı çizili yazmak.
<del>Üstü çizili yazmak.
<sup>Üs yazmak.
<sub>Alt hizada yazı yazmak.
<big>Büyük yazı.
<small>Küçük yazı.

HTML Kodu

HTML Görünümü
Kalın bir yazı
Sağa yatık bir yazı
Altı çizili yazı.
Üstü çizili yazı.

Normal Metin Yazı hizasının altında küçük yazı.

Normal Metin Yazı hizasının üstünde küçük yazı.

Büyük bir yazı
Küçük bir yazı

Vurgulu bir yazı
Vurgulu bir yazı
Vurgulu bir yazı.
Vurgulu bir yazı.
Vurgulu bir yazı.

Yazı Tipi, Yazı Boyutu ve Renk Seçimi

Bunun için <font> kodunu kullanıyoruz. Örneği inceleyelim:

HTML Kodu

HTML Görünümü
Bu 1. örnek yazı..
Bu 2. örnek yazı..
Bu 3. örnek yazı..

face="yazıtipi" - Yazı tipi, font klasöründeki adıyla yazılır.
size="boyut" - 1-6 arasında bir değerdir.
color="renk" - Yazı rengini burdan belirtiriz. Renklerle ilgili bilgi verilecek..

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014